CALTEX TEXCLAD 2

    CALTEX TEXCLAD 2 là mỡ calcium hiệu năng cao, mỡ mịn, ổn định nước, bám dính tốt và chống rửa trôi nước. Được pha trộn từ dầu gốc có độ nhớt cao…