CHEVRON TEGRA SYNTHETIC BARRIER FLUID

    CHEVRON TEGRA SYNTHETIC BARRIER FLUID được sử dụng làm chất lỏng chặn trong seal cơ khí kép được tìm thấy trong xử lý máy bơm chất lỏng hydrocarbon..

    Danh mục: