MOLYKOTE 111 COMPOUND

MOLYKOTE 111 COMPOUND là mỡ silicone bôi trơn van chịu nhiệt độ -40 đến 200 độ C, đạt tiêu chuẩn NSF 51, NSF 61 …

Danh mục: