MOLYKOTE L-0115FG

    Molykote L-0115FG là dầu bánh răng hộp số an toàn thực phẩm giúp bảo vệ bánh răng hộp số khỏi rỉ sét và giảm quá trình ngừng hệ thống truyền động và các bộ phận khác…