SHELL CASSIDA FLUID VP 68, 100

    SHELL CASSIDA FLUID VP 68, 100 là dầu tổng hợp sử dụng cho bơm chân không của các thiết bị chế biến thực phẩm, đồ uống và công nghiệp bao bì…