SƠN GỐM DEVCON 11760 BRUSHABLE CERAMIC

    Sơn gốm Devcon 11760 Brushable Ceramic là sản phẩm epoxy cao cấp, có pha trộn bột gốm, dùng cọ sơn để phủ làm kín, bảo vệ và sửa chữa các bề mặt bị xói mòn, ăn mòn và mòn