TOTAL OSYRIS HLS 4

Total Osyris HLS 4 là loại dầu chống gỉ sét chất lượng cao, không hút nước