UNITED MWF SLIDEWAY OIL

UNITED MWF SLIDEWAY OIL là dầu máng trượt hiệu năng cao không tro, ít mùi được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho các ứng dụng trượt…