DẦU ĐỘNG CƠ SUPER DIESEL OIL SAE 15W-40; 20W-50

DẦU ĐỘNG CƠ SUPER DIESEL OIL SAE Super Diesel Oil (CD) Multigrade là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt …