DELO 400 MGX API ENGINE OIL CJ-4, SAE 15W-40

Delo 400 MGX có khả năng duy trì chỉ số kiềm tổng TBN siêu việt cho các ứng dụng có định kỳ thay nhớt kéo dài hoặc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao…

DELO 400 MGX API CJ-4, SAE 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ DELO 400 MGX API Delo 400 MGX có khả năng duy trì chỉ số kiềm tổng TBN siêu việt cho các ứng dụng có định kỳ thay nhớt kéo dài hoặc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao…