Safol Gear Oils 150 220 320 460 – Gear oil food safety brand Molygraph

Dầu thực phẩm Safol Gear Oils là dầu bánh răng dùng để bôi trơn hệ thống bánh răng, xích tải trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm