SRI GREASE NLGI 2

Mỡ chịu nhiệt SRI Grease NLGI 2 là mỡ được pha chế đặc biệt, chứa dầu gốc paraffin và chất làm đặc hữu cơ tổng hợp polyurea không tro với phụ gia…

Danh mục:

SRI Grease NLGI 2

SRI Grease là mỡ được pha chế đặc biệt, chứa dầu gốc paraffin và chất làm đặc hữu cơ tổng hợp polyurea không tro với phụ gia chống ô-xy hóa và chống rỉ hiệu năng cao.