HYDRAULIC OIL HYDRAULIC OIL AW 68/46/32

Hydraulic Oil AW là dầu thủy lực chống mài mòn của Caltex được pha chế đặc biệt để sử dụ ng cho các hệ thống th ủy lực áp suất cao di động và tĩnh tại.