Industrial Regal R&O turbine oil (turbine) 32 46 68

Regal® R&O là dầu tuốc-bin (turbin oil) ức chế ô xy hóa, được pha chế từ dầu gốc tinh lọc và phụ gia chống gỉ, chống ô xy hóa và chống tạo bọt.