Molygraph Ultrasyn 9090 – Grease Barium Complex

Ultrasyn 9090 là sản phẩm thuộc Tập đoàn Molygraph – nhà sản xuất mỡ đặc chủng lớn nhất tại Ấn Độ.