Food safety oil Molygraph Safol Oil 32 – Hydraulic oil – Heat transfer oil

Safol Oil 32 là dầu thực phẩm được sử dụng như dầu thủy lực, dầu truyền nhiệt dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm.