TOTAL ALTIS MV 2

Total Altis MV 2 được thiết kế đặc biệt bôi trơn các vòng bi động cơ điện