KLUBER GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

Mỡ chịu nhiệt GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA là mỡ bôi trơn kết dính có thể phun với dầu gốc khoáng,chứa xà phòng…

Danh mục: