KLUBERFLUID C-F2 ULTRA

KLUBERFLUID C-F2 ULTRA là mỡ bôi trơn được sử dụng trong dầu khoáng gốc nhôm, được thiết kế đặc biệt dùng để bôi trơn hoặc bôi trơn hình tròn…

Danh mục: