CASMOLY CSG 100

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt CASMOLY CSG 100 chứa thành phần dầu gốc khoáng tinh lọc cao và chất làm đặc gốc Calcium Sulfonate …

Danh mục: