MOLYKOTE P37

Mỡ MOLYKOTE P37 là chất bôi trơn dạng paste  chịu nhiệt độ cao, tinh chế đặc biệt chứa chất bôi trơn rắn,không chứa nikel, chì…