MOLYKOTE 1000 PASTE

Mỡ Molykote 1000 Paste là mỡ bôi trơn dạng Past lỏng giúp sự kết nối bằng bulong được dễ dàng hơn, sản phẩm không chứa chì hoặc nikel an toàn cho máy móc của bạn…