QUAKERTEK 320-I

Mỡ lithium phức hợp được chỉ định cho ngành công nghiệp thép và công nghiệp nặng nói chung. Mỡ thông thường cho ứng dụng có phạm vi nhiệt độ sử dụng từ -20 đến 150ºC với đỉnh 200ºC