MOLYGRAPH KOPAL 1000

MOLYGRAPH KOPAL 1000 là sản phẩm mỡ mỡ bò chịu nhiệt 1000 độ cao cấp chịu nhiệt độ cao. Sản phẩm của tập đoàn Molygraph (Ấn Độ).