TOTAL COPAL OGL 0

Total Copal OGL 0 là mỡ bôi trơn phức nhôm dính chịu cực áp có phụ gia rắn dùng cho bánh răng hở chịu tải