TOTAL MULTIS EP 2

TOTAL MULTIS EP 2 mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp tính ổn định cơ học được cải thiện, chống lại sự thối rữa trong nước, độ ổn định oxy hóa, chống ăn mòn