TOTAL MERKAN 2A 3A

TOTAL MERKAN 2A 3A là mỡ bôi trơn kháng nước gốc Calcium dùng để bôi trơn các khớp nối và các ổ trượt quay chậm