TOTAL CERAN WR 2

TOTAL CERAN WR 2 là loại mỡ chịu cực áp đa dụng, được pha chế để bôi trơn tất cả các loại ứng dụng công nghiệp, hàng hải