TOTAL CERAN HV

TOTAL CERAN HV trơn các ổ trục công nghiệp hoạt động ở nhiệt độ cao và tải trọng cao trong ngành công nghiệp thép.