TOTAL MULTIS MS 2

TOTAL MULTIS MS 2 mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp có chứa thành phần molybdenum disulfide