MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS

MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS là mỡ bôi trơn cho kim loại với chuyển động chậm hoặc trung bình – nhanh đặc biệt trong điều kiện tải nặng…

Danh mục: