CASMOLY BX 15M

CASMOLY BX 15M là mỡ chịu cực áp được pha chế để chịu lực và nó gồm chất làm đặc gốc polyurea với dầu gốc khoáng tinh lọc cao…

Danh mục: