MULTIFAK MOLY EP 2

MULTIFAK MOLY EP 2 là mỡ chịu cực áp đa dụng, có màu xám đen, được pha chế chủ yếu để sử dụng cho các thiết bị xây dựng…

Danh mục: