TOTAL CERAN ST 2

Total Ceran ST 2 là mỡ có chất kết dính cao, chịu cực áp, thích hợp với môi trường có sự tiếp xúc với nước, điều kiện nhiệt độ cao và chịu tải nặng