AZMOL SOLIDOL G-3

AZMOL SOLIDOL G-3 có thể được sử dụng làm chất bôi trơn mùa hè và mùa đông trong hầu hết các các cơ cấu công nghiệp….