MARFAK MULTIPURPOSE 2 (hoặc 3)

MARFAK MULTIPURPOSE 2,3 là mỡ đa dụng, chứa dầu gốc khoáng cấp ISO 220, chất làm đặc li-thi và các phụ gia chống ôxy hóa và chống ăn mòn…