TOTAL CERAN AD PLUS

Total Ceran AD Plus là mỡ có chất kết dính cao, chịu cực áp, thích hợp với điều kiện hoạt động