TOTAL MULTIS EP 3

Total Multis EP 3 là sản phẩm thông dụng nhất với  độ sệt NLGI-3 thích hợp cho bơm tay và bơm máy tự động