TOTAL ALTIS EM 2

TOTAL ALTIS EM 2 là mỡ Polyurea chịu tốc độ cao và nhiệt độ cao, ALTIS EM 2 được thiết kế đặc biệt bôi trơn các vòng bi động cơ điện