CASMOLY EP 2, 3

CASMOLY EP 2, 3 là mỡ lithium xà phòng được pha trộn từ dầu gốc khoáng tinh lọc cao và hỗn hợp phụ gia, phù hợp hầu hết các ứng dụng bôi trơn …

Danh mục: