QUAKERTEK VERKOFOOD FG 2

 Quakertek Verkofood FG 2 là mỡ bôi trơn được sản xuất dùng trong ngành chế biến thực phẩm, đạt tiêu chuẩn NSF-H1