MOLYKOTE P 1900 PASTE

MOLYKOTE P 1900 PASTE là một loại dầu khoáng chống bám dính dựa trên dầu khoáng được pha chế với chất bôi trơn rắn …