FOODSAFE DIAMOND 360

FOODSAFE DIAMOND 360 là loại mỡ an toàn thực phẩm hiệu suất cao có khả năng chống chịu tải nặng và nước cao