CHEVRON FM ALC EP 0 1 2

CHEVRON FM ALC EP 0 1 2 là loại mỡ bò hiệu năng cao có màu trắng và kháng nước,được sản xuất dưới điều kiện quản lí chất lượng nghiêm ngặt …