MOLYGRAPH SAFOL FGG 552

Mỡ thực phẩm MOLYGRAPH SAFOL FGG 552 là mỡ bôi trơn được sản xuất dùng trong ngành chế biến thực phẩm, đạt tiêu chuẩn NSF H1…