MOLYKOTE G5032

Mỡ thực phẩm silicone MOLYKOTE G5032 dùng để bôi trơn các vị trí thông dụng trong quy trình chế biến của nhà máy…