KLUBER BARRIERTA L55 0 1 2 3

KLUBER BARRIERTA L 55 0 1 2 3 là mỡ thực phẩm đạt tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số tốc độ NDM = 300.000…