MOLYGRAPH SAFOL FGG

Mỡ thực phẩm MOLYGRAPH SAFOL FGG đạt tiêu chuẩn NSF H1 và FDA 21 CFR, chứng nhận Halal, chứng nhận không gây dị ứng (Alergen Certificate)…