CASMOLY RS 220

CASMOLY RS 220 là mỡ bôi trơn tiêu chuẩn thực phẩm NSF H1 được tạo thành từ dầu gốc tổng hợp toàn phần (dầu gốc nhóm IV) và chất làm đặc PTFE …