CASMOLY RAGOS 890

CASMOLY RAGOS 890 rất phù hợp cho việc bôi trơn các thiết bị gia dụng, máy thực phẩm vì sử dụng dầu gốc tổng hợp không độc hại …